DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu tarafından düzenlenecek olan “2. Ulusal Kalp Yetersizliği Toplantısı” 2-3 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Conrad Otel’ de gerçekleştirilecektir.

Son yıllarda hem tüm insanların hem de hekimlerin ve özellikle kardiyoloji uzmanlarının farkındalığının giderek arttığını gördüğümüz kalp yetersizliği hakkındaki son gelişmeleri tüm yönleri ile ele alarak sempozyumlar, karşıt görüşler, sözlü bildiriler ve kurslarla bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Değerli katılımlarınız ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Vedat Aytekin
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Çelik
Türk Kardiyoloji Derneği
Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı

KURULLAR


 • YÖNETİM KURULU

 • BaşkanVedat Aytekin
 • Gelecek BaşkanMuzaffer Değertekin
 • Başkan YardımcısıEnver Atalar
 • Genel SekreterErtuğrul Okuyan
 • Genel Sekreter YardımcısıBülent Mutlu
 • SaymanAhmet Yıldız
 • ÜyeDursun Aras
 • ÜyeErsan Tatlı
 • ÜyeMehmet Ertürk
 • KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

 • BaşkanAhmet Çelik
 • ÜyeBarış Kılıçaslan
 • ÜyeÖzlem Yıldırımtürk
 • ÜyeTolga Sinan Güvenç
BİLİMSEL PROGRAM
08:30 - 09:15 Sempozyum I - Kardiyoonkoloji
Oturum Başkanları: Muzaffer Değertekin, Mustafa Kemal Erol
08:30 - 08:42 Kardiyo-Onkolojide Güncel Kılavuza Göre Yaklaşım Cafer Zorkun
08:42 - 08:54 Kemoterapiye Sekonder Gelişen Kardiyotoksisitede Görüntüleme İpuçları Elnur İsayev
08:54 - 09:06 Kardiyotoksisite Gelişen Hastada Tedavi Yönetimi Öykü Gülmez
09:06 - 09:15 Tartışma
09:15 – 09:30 Açılış Oturumu
Vedat Aytekin, Ahmet Çelik
09:30 - 09:45 Kahve Molası
09:45 – 10:30 UYDU SEMPOZYUMU - I
Samsca:Hiponatremi ve Yetmezliğe Bağlı Konjesyon Tedavisinde Akuaretik Çağı
Moderatör: Sanem Nalbantgil
Konuşmacı: Hakan Altay
10:30 – 11:15 Sempozyum II - Mekanik Dolaşım Desteği ve Kalp Nakli
Oturum Başkanları:
Ahmet Temizhan, Mustafa Özbaran
10:30 – 10:42 Hastama Kalp Transplantasyonu Yapılması Ne Kadar Acil? Burcu Demirkan
10:42 – 10:54 Mekanik Dolaşım Desteğinde Karar Aşaması - LVAD mi BiVAD mi? Ümit Kervan
10:54 - 11:06 Kalp Transplantasyonunda Greft Sağ Kalımını Etkileyen Durumlar Murathan Küçük
11:06 – 11:15 Tartışma
11:15 - 11:30 Kahve Molası
11:30 – 12:15 UYDU SEMPOZYUMU - II
Kalp Yetersizliği Tedavisinde Dapagliflozin ve Metoprolol’ün Yeri
Konuşmacılar: Ahmet Temizhan, Yeşim Akın
12:15 - 12:45 Karşıt Görüş I - DEF-KY Yönetimi
Oturum Başkanları:
Barış Kılıçaslan, Nihal Özdemir
12:15 - 12:27 Kalp Yetersizliği Tedavisi EF Düzelse Bile Devam Etmeli Rezzan Deniz Acar
12:27 - 12:39 Kalp Yetersizliği Tedavisi EF Düzelirse Kesilmeli / Azaltılmalı Kurtuluş Özdemir
12:39 - 12:45 Tartışma
12:45 - 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 14:30 Workshop I - Spesifik Kardiyomiyopatilerde Görüntüleme ve Biyopsi
Oturum Başkanları:
Saide Aytekin, Necla Özer
13:45 – 13:57 Spesifik Kardiyomiyopatilerin Ayırıcı Tanısında Ekokardiyografinin Rolü Gamze Babur Güler
13:57 - 14:09 Spesifik Kardiyomiyopatilerin Ayırıcı Tanısında MR ve Nükleer Görüntüleme Ahmet Demirkıran
14:09 - 14:21 Biyopsi - Kime, Ne Zaman? Kamil Tülüce
14:21 – 14:30 Tartışma
14:30 – 15:15 UYDU SEMPOZYUMU - III
Empagliflozin ile Yeni Nesil Kalp Yetersizliği Tartışmaları
Konuşmacılar: Ahmet Çelik, Anıl Şahin
15:15 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 16:15 Sempozyum III - Kalp Yetersizliğinde Cihaz Tedavisi
Oturum Başkanları:
Enis Oğuz, Dursun Aras
15:30 – 15:42 CRT Öncesi ve İşlem Sırasında Değerlendirme, Kardiyak Anatomi Kıvanç Yalın
15:42 – 15:54 His / Sol Dal Pacing, Biventriküler Pacing Farkları, Sonuçları Uğur Canpolat
15:54 – 16:06 Vakalarla CRT’si Olan Hastalarının Takibinde Zorlu Klinik Senaryolar Ahmet Vural
16:06 – 16:15 Tartışma
16:15 – 17:00 UYDU SEMPOZYUMU - IV
AF ve KY Tedavisinde Apaclot & Dilatrend

Moderatör: Yüksel Çavuşoğlu
Karvedilol: Kalp Yetmezliğinde Kanıtlanmış Güç - Konuşmacı : Ahmet Temizhan
Apiksaban: Hem Etkin Hem Güvenli Tedavi - Konuşmacı: Fethi Kılıçarslan
17:00 – 17:15 Kahve Molası
17:15 – 18:00 Sempozyum IV - Kötüleşen Kalp Yetersizliği
Oturum Başkanları:
Abdurrahman Oğuzhan, Aylin Yıldırır
17:15 - 17:27 Kötüleşen Kalp Yetersizliğinde Biyobelirteçlerin Rolü Anıl Şahin
17:27 - 17:39 Kötüleşen Kalp Yetersizliğinde Görüntülemenin Rolü Özge Özden
17:39 - 17:51 Kötüleşen Kalp Yetersizliğinde Taburculuk Öncesi ve Sonrası Tedavi Yöntemi Alexandre Mebazaa
17:51 – 18:00 Tartışma
10:30 – 11:15 Sözel Bildiri Oturumu I
Oturum Başkanları: Ali Kemal Kalkan, Serhat Sığırcı
10:30 – 10:35

10:35 - 10:37
S-01 : ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü Hastalarının Takibinde Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu Tahmini İçin Yeni Bir Model
Tartışma
Duygu İnan
10:37 – 10:42

10:42 - 10:44
S-02 : Kalp Yetersizliği Hastalarında Aileyle Birlikte Yaşamanın Hastalığı Klinik, Demografik ve Laboratuar Özellikleriyle İlişkisi
Tartışma
Emine Tuğçe Şahin
10:44 – 10:49

10:49 - 10:51
S-03 : Kocaeli İli Aile Hekimliğinde Kronik Kalp Yetersizliği Hastalarının Yönetimi, Yaklaşım ve Farkındalığı
Tartışma
Abdulcebbar Şipal
10:51 – 10:56

10:56 - 10:58
S-04 : Koroner Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Kalp Yetersizliği Hastalarının Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması ve İki Yıllık Takibinin İncelenmesi: Tek Merkezli Kohort Çalışma
Tartışma
Nijad Bakhshaliyev
10:58 – 11:03

11:03 - 11:05
S-05 : Kombine Şiddetli Mitral ve Triküspit Kapak Yeterszliği Bulunan Kalp Yetersizliği Hastalarında Cinsiyete Göre Farklılıklar
Tartışma
Emin Koyun
11:05 – 11:10

11:10 - 11:12
S-06 : COVID- Pandemisi Sırasında Kardiyak ve Non-kardiyak Kronik Hastalığı Olan Kişilerin Yaşadığı Tıbbi Sorunlar
Tartışma
Saadet Aydın
11:15 – 11:30 Kahve Molası
12:15 - 12:45 Sözel Bildiri Oturumu II
Oturum Başkanları: Ahmet Barutçu, Ahmet Kaya
12:15 - 12:20

12:20 - 12:22
S-07 : Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinin Nadir Bir Neden Konstriktif Perikardit
Tartışma
Zeynep Ulutaş
12:22-12:27

12:27 - 12:29
S-08 : Sağ koroner arterde intrakardiyak trombüs ve ani emboli nedeniyle takip edilen nadir bir peripartum kardiyomiyopati olgusu: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Tartışma
Emre Eynel
12:29 -12:34
12:34 - 12:36
S-09 : Kalp Yetersizliğinde Kanıta Dayalı Bakım Olgu Sunumu
Tartışma
Melike Çelik
12:36 - 12:41
12:41 - 12:43
S-10 : Bir Kardiyoloğun Bakış Açısıyla Hafif Zincir Kardiyak Amiloidozu
Tartışma
Elmas Kaplan
12:45 - 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 14:30 Workshop II - Sık Hastaneye Yatışı Olan KY Hastasının Medikal Yönetimi
Oturum Başkanları: Ahmet Lütfullah Orhan, Yeşim Akın
13:45 - 13:57 MRA, SGLT-2i Asetazolamid, Loop ve Tiyazid Diuretik Kullanımı Püf Noktalar Nihan Kahya Eren
13:57 - 14:09 Vericiguat Kimlere Düşünülmeli? Tolvaptan Ne Zaman? Nasıl Kullanılmalı? Gizem Çabuk
14:09 - 14:21 Ne Zaman Ultrafiltrasyon? Kimlere Periton Diyalizi? Habibe Kafes
14:21 - 14:30 Tartışma
15:15 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 16:15 Sözel Bildiri Oturumu III
Oturum Başkanları: Hakan Güneş, Lale Dinç Asarcıklı
15:30 – 15:35

15:35 - 15:37
S-11 : Rastlantısal Saptanan Dev Anevrizmal Tip Renal Arteriovenöz Fistülün Sebep Olduğu Geri Dönüşümlü Hafif Azalmış Sol Ventriküler Sistolik Fonksiyonu ve Biventriküler Dilatasyon
Tartışma
Gökçem Ayan Bayraktar
15:37 – 15:42
15:42 - 15:44
S-12 : Dirençli Konjesyonun Bir Nedeni: Konstriktif Perikardit
Tartışma
Nijad Bakhshaliyev
15:44 – 15:49

15:49 - 15:51
S-13 : Gastrointestinal Bulgularla Seyreden Mutant Transtiretine Bağlı Amiloidoz Nadir Bir Amiloidoz Olgusu
Tartışma
Halit Emre Yalvaç
15:51 – 15:56
15:56 - 15:58
S-14 : AL Amiloidoz Kardiyak Tutulum Olgu Sunumu
Tartışma
Aysu Çiçekli
15:58 – 16:03
16:03 - 16:05
S-15 : Dirençli Anemisi Olan Sol Ventrikül Destek Cihazlı Hasta
Tartışma
Başak Çatalbaş Kahraman
16:05 – 16:10

16:10 - 16:12
S-16 : Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisine Tam Cevap Veren Kalp Yetmezliği Hastasında Cihaz Enfeksiyonu Gelişirse Olgu Sunumu
Tartışma
Ömer Pekerşen
17:15 – 17:30 Kahve Molası
17:15 - 18:10 Sözel Bildiri Oturumu IV
Oturum Başkanları: Lütfü Bekar, Recep Demirbağ
17:15 – 17:20
17:20 - 17:22
S-17 : Akut Dekompanse Kalp Yetmezliğinde Erken Hipertonik Salin Solüsyon
Tartışma
İnce Tuğçe Çöllüoğlu
17:22 – 17:27

17:27 - 17:29
S-18 : Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Hastalarında Fib-4 İndeksinin Hastanede Yatış Süresi ile İlişkisi
Tartışma
Murat Kerkütlüoğlu
17:29 – 17:34

17:34 - 17:36
S-19 : Kalp Yetersizliği Hastalarında SGLT-2 İnhibitörü Kullanımının Ventriküler Repolarizasyon Parametreleri Üzerine Etkisi
Tartışma
Zehra Güven Çetin
17:36 – 17:41

17:41 - 17:43
S-20 : Düşük Ejeksyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Sacubitril/Valsartan'ın Lipit Parametreleri Üzerine Etkisi
Tartışma
Serhan Özyıldırım
17:43 – 17:48

17:48 - 17:50
S-21 : Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Epikardiyal Yağ Dokusu le Atrial Fibrilasyon Arasındaki İlişki
Tartışma
Murat Kerkütlüoğlu
17:50 – 17:55

17:55 - 17:57
S-22 : Ejeksiyon Fraksiyonu Azalmış Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Sakubitril/Valsartan Kullanımının Ürik Asit Seviyelerine Uzun Süreli Etkisi
Tartışma
Ömer Doğan
17:57 – 18:02

18:02 - 18:04
S-23 : Primer veya Sekonder Mitral Yetersizliği Olan Hastalarda Prognoz ve Serum İnflamasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi: Gözlemsel Bir Çalışma
Tartışma
Derya Baykız
08:30 - 09:00 Sempozyum V - Kardiyorenal Sendrom
Oturum Başkanları: Aydın Türkmen, Enver Atalar
08:30 - 08:42 Kardiyorenal Sendrom Güncel Tanısal Yaklaşım Hakan Altay
08:42 - 08:54 Kardiyorenal Sendrom Güncel Tedavi Yaklaşımı Mehmet Kanbay
08:54 - 09:00 Tartışma
09:00- 09:30 Karşıt Görüş II - KY ve Hiperkalemisi Olan Hasta Yönetimi
Oturum Başkanları: Bülent Mutlu, Sanem Nalbantgil
09:00 - 09:12 Hastanın Hiperkalemiye Neden Olan Olası İlaçlarını Azaltırım/Keserim Barış Kılıçaslan
09:12 - 09:24 Hastanın İlaçlarını Değiştirmem Özlem Yıldırımtürk
09:24- 09:30 Tartışma
09:30 – 09:45 Kahve Molası
09:45 – 10:30 UYDU SEMPOZYUMU - V
ATTR-KM'de Şüpheden Tedaviye

Konuşmacılar: Ahmet Çelik, Mehmet Birhan Yılmaz
10:30 - 11:15 Sempozyum VI - İleri Evre Kalp Yetersizliği, Mekanik Dolaşım Desteği
Oturum Başkanları: Yüksel Çavuşoğlu, Serap Aykut Aka
10:30 - 10:42 Kısa Dönemde Mekanik Dolaşım Desteği, Bulgular ve Sonuçlar Feras Bader
10:42 - 10:54 Uzun Dönemde Mekanik Dolaşım Desteği, Bulgular ve Sonuçlar Finn Gustafsonn
10:54 - 11:06 Kalıcı LVAD Sonrası Takip Nasıl Yapılmalı? Olası Komplikasyonlar Tolga Sinan Güvenç
11:06 - 11:15 Tartışma
11:15 – 11:30 Kahve Molası
11:30– 12:30 UYDU SEMPOZYUMU - VI
Medikal Tedavilerin Ötesinde Kalp Yetersizliğinde Gelişmiş
Tedavi Seçenekleri
Moderatörler :
Yüksel Çavuşoğlu - Ahmet Çelik

İleri Evre Kalp Yetersizliğinin Tanımı ve Sevk Etmenin Doğru Zamanlaması
Konuşmacı :
Sanem Nalbantgil

İleri Evre Kalp Yetersizliği Hastasında Uzun Dönemli Mekanik Dolaşım Desteği
Konuşmacı :
Finn Gustafsson

İleri Evre Kalp Yetersizliğine Multidisipliner Yaklaşım – Perkütan Kapak Girişimlerinin Zamanlaması
Konuşmacı :
Mehmet Birhan Yılmaz

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:30 En İyi Sözel Bildiriler Oturumu
Oturum Başkanları: Cevat Kırma, Mehmet Ertürk
13:30 - 13:37

13:37 - 13:40
S-24 : Kalp Yetersizliği Hastalarında Sol Atriyal İşlevler ve Pulmoner Vasküler Direnç Diyastolik Disfonksiyon Derecelerine Göre Değerlendirme
Tartışma
Atakan Yanıkoğlu
13:40 - 13:47
13:47 - 13:50
S-25 : Dekompanse Kalp Yetersizliği Hastalarında TAPSE-PAB (TP) Skoru ile Diüretik Yanıtı Tahmini
Tartışma
Volkan Kozluca
13:50 - 13:57

13:57 - 14:00
S-26 : Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Hastalarında Demir Eksikliğinin Kırılganlık ve Fiziksel Kapasite Üzerine Etkileri
Tartışma
Emrah Yeşil
14:00 - 14:07

14:07- 14:10
S-27 : Diyabet Olan Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Akut Koroner Sendrom Hastalarında SGLT2 İnhibitörlerinin Kontrast Nefropatiyi Önleyici Etkisi Var mı?
Tartışma
Gizem Çabuk
14:10- 14:17

14:17 - 14:20
S-28 : SGLT2 İnhibitörlerinin Kardiyoprotektif Etkiler Kalbin Sirkadiyen İndeksinin Normalleşmesi ile İlişkili Olablir mi?
Tartışma
Nazile Bilgin Doğan
14:20- 14:27

14:27 - 14:30
S-29 : Akut Dekompanse Kalp Yetersizliği Hastalarında Tahmini Kan Viskozitesi ile Uzun Dönem İnme Arasındaki İlişki
Tartışma
Duygu İnan
14:30 – 15:15 UYDU SEMPOZYUMU - VII
O’nun Gücüne Kalpten Güven: Kalp Yetersizliği ve Oneptus
Moderatör :
Mehmet Birhan Yılmaz
Konuşmacılar: Ahmet Temizhan, Yüksel Çavuşoğlu
15:15– 15:30 Kahve Molası
15:30 – 16:15 Sempozyum VII- 2023 Kalp Yetersizliği Güncelleme
Oturum Başkanları: Mehmet Birhan Yılmaz, Ahmet Temizhan
15:30 – 15:42 Kalp Yetersizliği Evrensel Tanımının Faydası - Gelecek Perspektifleri Biykem Bozkurt
15:42 – 15:54 HFpEF'nin Mevcut Yönetimi ve Gelecek Perspektifleri Dilek Ural
15:54 – 16:06 Akut Kalp Yetersizliğinde Konjesyonun Yönetimi Wilfried Mullens
16:06 - 16:15 Tartışma
16:15 - 17:00 UYDU SEMPOZYUMU - VIII
Diüretik Tedavisinde Güvenli Yol Arkadaşı
Moderatör :
Dilek Ural
Konuşmacı: İnci Tuğçe Çöllüöğlu
17:00 - 17:15 Kahve Molası
17:15 - 18:00 Sempozyum VIII - Kalp Yetersizliğinde Multidisipliner Yaklaşım
Oturum Başkanları: Kürşat Tigen, Ahmet Yıldız
17:15 - 17:27 Viabilitesi Olan Hastalarda Koroner Revaskularizasyon Faydalı mı? İnci Tuğçe Çöllüoğlu
17:27 - 17:39 İleri Trikuspid Yetersizliği Olan KY Hastasında Perkutan Trikuspid Kapak Tedavisi İsmail Ateş
17:39 - 17:51 İleri Mitral Yetersizliği Olan KY Hastasında Perkutan Mitral Kapak Girişimleri Hakan Uçar
17:51 - 18:00 Tartışma
08:30 - 09:30 Kurs I - Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Implant Sonrası Programlama ve Optimizasyon
Oturum Başkanları: Ahmet Çelik, Emin Evren Özcan
08:30 - 08:50 KRT Programlamada Püf Noktalar Taylan Akgün
08:50 - 09:10 KRT Tedavisi Kararında ve İmplantasyon Sonrası Optimizasyonda Ekokardiyografinin Rolü Serkan Ünlü
09:10 - 09:30 KRT Yanıtsız Hastalarda Olası Mekanizmalar ve Çözüm Yolları Ahmet Taha Alper
09:30 - 09:45 Kahve Molası
10:30 - 11:15 Kurs II - Miyokard Biyopsisi
Oturum Başkanları: Ender Örnek, Nizamettin Toprak
10:30 - 10:45 Olgu Temelli Miyokard Biyopsi Endikasyonlari Bahar Tekin Tak
10:45 - 11:00 Miyokardial Biyopside Görüntüleme İpuçları Omaç Tüfekçioğlu
11:00 - 11:15 Örnek Vakalarla Miyokardial Biyopsi Alma Teknikleri, Püf Noktalar Emre Demir
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Kurs III - Korunmuş EF'li Kalp Yetersizliğinde Sağ Kalp Kateterizasyon Kursu
Oturum Başkanları: Barış Güngör, Burçak Kılıçkıran Avcı
13:30 - 13:40

13:40 - 13:50
Sağ Kalp Kateterizasyonu, Başlamadan Optimal Koşulların Sağlanması,Yapılmaması
Gereken Hatalar
Soru - Cevap
Nijad Bakhshaliyev
13:50 - 14:00
14:00 - 14:10
KEF-KY Tanısında Sağ Kalp Kateterizasyonu (Endikasyonlar Sonuçları Yorumlama)
Soru - Cevap
Çağlar Emre Çağlayan
14:10 - 14:20

14:20 - 14:30
KEF-KY Tanısında Şüphe Varsa Egzersiz Sağ Kalp Kateterizasyonu ve Sıvı Yükleme
Testi (Uygulama Yöntemleri ve Yorumlama)
Soru - Cevap
Emre Aslanger
15:15 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:15 Geleceğin Kalp Yetersizliği Uzmanları Oturumu, Düşük EF’li Olmayan Kalp Yetersizliği
Oturum Başkanları: Hakan Karpuz, Ersel Onrat
15:30 - 15:42 Düşük EF’li Olmayan KY Tedavisinde Prognoz ve Prognozu Düzelten Tedavi Yöntemleri Tayfur Erdoğdu
15:42 - 15:54 Kardiyak Sarkoidoz - Tanı ve Tedavi Yönetimi Zeynep Ulutaş
15:54 - 16:06 TTR Amiloidoz Kırmızı Bayrak Semptomlar Nelerdir? Kime Ne Zaman İleri İnceleme? Selda Murat
16:06 - 16:15 Tartışma
17:00 - 17:15 Kahve Molası
17:15 - 18:00 Sözel Bildiri Oturumu V
Oturum Başkanları: İbrahim Yıldız, Süleyman Çağan Efe
17:15 - 17:20
17:20 - 17:22
S-30 :Tiazid Kullanımına Bağlı Derin Hiponatremi Olgusu
Tartışma
Yemlihan Ceylan
17:22 - 17:27

17:27 - 17:29
S-31 :Multimodalite Görüntüleme Asemtomatik Erken Evre Apikal Hipertrofik Kardiyomyopati+Cortriatriatum Sinister Olgusuna Yaklaşım
Tartışma
Özge Özden
17:29 - 17:34
17:34 - 17:36
S-32 :Restriktif Hemodinamik Patern ile Seyreden Non-Compuction Kardiyomyopati
Tartışma
Senem Has Hasırcı
17:36 - 17:41

17:41 - 17:43
S-33 :Yeni Tanı Kalp Yetersizliğinde Dikkate Alınması Gereken Kapak Patolojisi Egzantrik Aort Yetersizliği
Tartışma
Kadriye Memiç Sancar
17:43 - 17:48

17:48 - 17:50
S-34 :Transtretin (TTR) Kardiyak Amiloidoz Tanısında Kardiyak MR Şart mı? Kardiyak MR Negatif TTR Amiloidoz Olgusu
Tartışma
Arda Güler
17:50 - 17:55

17:55 - 17:57
S-35 :Peripartum Kardiyomiyopatili (PPCM) Hastalarda Kompaksiyonsuz Kardiyomiyopatiyi (NCCM) Potansiyel Bir Komplikasyon Olarak Değerlendirmenin Önemi
Tartışma
Mehmet Şeker
17:57 - 18:02

18:02 - 18:04
S-36 :Ciddi Sol Ventrikül Hipertrofisinde Zorlu Tanısal Süreç İmmunglobulin Hafif Zincir (AL) Kardiyak Amiloidoz
Tartışma
Arda Güler
KAYIT & KONAKLAMA


KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ 15 Mart 2023 tarihine kadar 15 Mart 2023 tarihinden sonra
TKD ÜYESİ UZMAN 2.750 TL 3.250 TL
TKD ÜYESİ OLMAYAN UZMAN 3.000 TL 3.500 TL
ASİSTAN 2.250 TL 2.500 TL
FİRMA TEMSİLCİSİ 2.250 TL 2.500 TL
 • Kayıt ücretine, bilimsel programa katılım ve toplantı bilimsel dökümanları dahildir.
 • Fiyatlara KDV dahil değildir.
TOPLANTI PAKETİ 3.500 TL
 • Toplantı paketine 1 kişi için 2 ve 3 Haziran günlerinde alınacak öğle yemeği ve kahve molaları dahildir.
 • 2 günlük toplantı paketi tüm katılımcılar için geçerlidir. Toplantı paketinin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş sağlanamayacağından ödemenin kongre öncesinde tamamlanmasını önemle rica ederiz.
 • Fiyatlara KDV dahil değildir.
 • Feniks Turizm, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.

Kayıt ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri:

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
BANKA ADI Akbank - Şişli Şubesi
HESAP ADI Türk Kardiyoloji Derneği İktisadi İşletmesi
TL IBAN NUMARASI TR44 0004 6000 5488 8000 1939 46

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

CONRAD HOTEL 15 Mart 2023 tarihine kadar 15 Mart 2023 tarihinden sonra
Tek Kişilik Oda 15.250 TL 16.250 TL
Çift Kişilik Oda 17.250 TL 18.250 TL
 • Konaklama fiyatları 1 Haziran giriş - 3 Haziran çıkış iki gece oda-kahvaltı konaklama konseptini içerir.
 • Fiyatlara KDV dahil değildir.
 • Feniks Turizm, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.

Konaklama ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri:

FENİKS KONGRE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TURİZM A.Ş.
BANKA ADI İş Bankası
BANKA KODU 064
ŞUBE ADI / KODU Başkent Şubesi-4299
HESAP ADI Feniks Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm A.Ş.
HESAP NO (TL) 1040969
IBAN (TL) TR09 0006 4000 0014 2991 0409 69

TRANSFER ÜCRETLERİ

 • 1 Haziran giriş ve 3 Haziran çıkış günlerindeki havaalanı-otel-havaalanı çift yön toplu transfer ücreti kişibaşı 1.500 TL+KDV dir.
 • Tüm transfer taleplerinin ve değişikliklerinin uçuş saatlerinden en az 48 saat önce yazılı olarak Feniks Turizm’e bildirilip, konfirmasyon alınması gerekmektedir.
 • Bu tarihler dışındaki transfer talepleriniz için lütfen Feniks Turizm ile iletişime geçiniz.
BİLDİRİ/OLGU GÖNDERİMİ


Abstract Agent
Son gönderim tarihi: 27 Mart 2023, saat 23:59'dur.
GENEL BİLGİLER


TOPLANTI TARİHİ VE YERİ
2-3 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirilecektir.

TOPLANTI DİLİ
Toplantı dili Türkçe’dir.

WEB SİTESİ:
www.tkd.org.tr

KAYIT
Kayıt masası; 1-3 Haziran 2023 tarihlerinde 08:00 - 20:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz. Toplantı süresince tüm katılımcılar yaka kartı bulundurmalıdır.

KATILIM BELGESİ
Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara toplantı son günü olan 3 Haziran 2023 tarihinde katılım belgeleri kayıt masasından verilecektir.

İLETİŞİM


Nish İstanbul A Blok Kat:8 NO:47-48 Çobançeşme, Sanayi Cad 11, Yeni Bosna, Bahçelievler / 34196 / İstanbul
+90 212 221 17 30 - +90 212 221 17 38
+90 212 221 17 54
[email protected]
www.tkd.org.tr
Turan Güneş Bulvarı, 713. Cad. No:9/13, Yıldız - Çankaya / Ankara
+90 312 442 70 40
+90 312 442 70 41
[email protected]
www.feniksturizm.com.tr